Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
stefanson
stefanson
Reposted fromshakeme shakeme viasilence89 silence89
stefanson
Kiedy ktoś zapyta mnie czym jest szczęście, opowiem mu o Tobie.
— Znalezione/Facebook
Reposted fromimpulsivee impulsivee vialeniwieec leniwieec
stefanson
3079 dcf1 500
Reposted fromsavatage savatage viaosiaka osiaka
stefanson
9704 6512 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaathlin athlin
stefanson
stefanson
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viasilence89 silence89
stefanson
3003 142d 500
Reposted fromgreengables greengables viaosiaka osiaka
stefanson
Wystarczy jedna osoba, by ożyło pustkowie i wystarczy jej brak, aby wielkie miasto wydało się puste.
— Lidia Jasińska
Reposted fromxalchemic xalchemic vianawrocka nawrocka
stefanson
4755 f5fb 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viasilence89 silence89
stefanson
0327 8daa 500
Reposted fromHanJiMun HanJiMun viaEtien Etien
stefanson
8770 3788
Reposted frommyboybuildscoffins myboybuildscoffins viaEtien Etien
stefanson
4480 b8ca 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaflesz flesz
stefanson
9435 f5e8
Reposted fromimradioactive imradioactive viasilence89 silence89
9928 7ba4 500
Reposted frombrumous brumous viaflesz flesz
stefanson
0441 8d21
stefanson
O tym, co jest nie tak, należy mówić sobie na bieżąco i wprost. Nie czekać, aż się przeleje, bo ze ścieraniem możecie nie nadążyć.Tak umiera miłość. Nie z powodu kłótni, lecz milczenia.
— Wyrwane z kontekstu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazupson zupson
stefanson
1212 057b
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viaWlodara Wlodara
stefanson
9771 6a07 500
Reposted from777727772 777727772 vianikotyna nikotyna
stefanson
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl