Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
stefanson
9674 e1ad 500
Reposted fromdimer dimer viakotfica kotfica
stefanson
Bardzo.
0473 ca40 500
stefanson
0329 0bd8
Reposted fromtaSowa taSowa viasilence89 silence89
1396 8a6f 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaOFFka OFFka
stefanson
5124 17da
Reposted fromwilliam william viamaardhund maardhund
stefanson
8254 df69 500
Reposted fromnjosnavelin njosnavelin viamissyseepy missyseepy
stefanson
Reposted frommayamar mayamar viakotfica kotfica
stefanson
Play fullscreen
zawsze
Reposted bywilliammyzone
stefanson
5231 aeca
Reposted fromlittlestories littlestories viakotfica kotfica
stefanson
9788 06d2
Reposted fromlittlestories littlestories viakotfica kotfica
stefanson
Reposted fromsilence89 silence89
stefanson
Śnisz mi się codziennie. W snach zawszę jesteś ze mną, szczęśliwa i uśmiechnięta, patrzysz na mnie tak jak kiedyś, śmiejesz się. Twoje włosy pięknie pachną i usta ciągle smakują tak samo. Jeśli ten sen miałby trwać wiecznie, to nie obudził bym się już nigdy.
stefanson
3042 20e8
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viamuviell muviell
stefanson
7275 5b12
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaathlin athlin
stefanson
stefanson
4938 0966
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasilence89 silence89
stefanson
5797 ef82
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viakotfica kotfica
W tęsknieniu za kimś nie chodzi o czas, który minął od kiedy ostatnim razem się widzieliście,
czy rozmawialiście. Chodzi o te momenty, kiedy robiąc coś zdajesz sobie sprawę, jak bardzo chciałbyś
by ta osoba była teraz przy Tobie .
— (via modziaa)
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viakotfica kotfica
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl