Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
stefanson
Wszystko kiedyś było trudne, nim stało się łatwe, więc nie poddawaj się.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaataga ataga
6394 2f22 500
stefanson
8215 8b34
Reposted fromerial erial viamissyseepy missyseepy
stefanson
8392 ae7f 500
Reposted fromstalinizm stalinizm viamuviell muviell
stefanson
7540 8ab6
Reposted fromiamstrong iamstrong viakotfica kotfica
5904 b7e0 500
Reposted fromerial erial viazupson zupson
stefanson
8038 e127
Reposted fromblackorchid blackorchid viamuviell muviell
stefanson
Na ekranie komputera są tylko litery ułożone w słowa i słowa ułożone w zdania. Nie ma westchnień, szeptów, zakłopotań, zająknięć, nagłych zatrzymań lub zamilknięć, przyśpieszeń czy zwolnień. Nie ma słowotoków na wydechu, połykanych końcówek wyrazów na wdechu czy bezdechu po znakach zapytania. Głuchy, bezwonny i bezdotykowy Internet sprzyja fantazjom, ale sprzyja również kłamstwom.
— J. L. Wiśniewski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viausynlig usynlig
stefanson
stefanson
Reposted fromworst-case worst-case viausynlig usynlig
0950 6a40 500
Reposted fromerial erial viaCoriLiar CoriLiar
4614 ef93 500
4244 17c6 500
Reposted fromerial erial viakotfica kotfica
stefanson
7308 d0f0 500
i odległość
Reposted frompurplecarbonate purplecarbonate viakotfica kotfica
stefanson
9291 f4ff 500
Reposted bykotficapiehusmycelineinvisibilealexandersmith8805
stefanson
9287 639e 500
Reposted bykotficazupelniencmsppiehuswalkthemoonmycelinehereyesHoHousynligczajnikq
stefanson
Jeśli zdecydujesz się kiedykolwiek odejść od kogoś nie zapomnij o tym aby się z nim pożegnać. 
I bez względu na to co łączyło Cię z tym człowiekiem, nie uciekaj bez słowa.
Nikt z nas nie zasługuje na takie zakończenie.
— Włóczęga
Reposted fromznikajac znikajac viazupson zupson
9135 c7ba 500
Reposted fromalicepop alicepop vianikotyna nikotyna
1610 0f93 500
Reposted fromnikotyna nikotyna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl