Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
stefanson
To chyba jedna z największych oznak tego, że człowiek dojrzał - umiejętność doceniania czegoś, co liczy się dla innych, nawet jeśli nie bardzo liczy się dla nas.
— Colleen Hoover
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viadojenka dojenka
stefanson
6843 73a0
Reposted fromagridoce agridoce viadojenka dojenka
stefanson
4814 f9cb
Reposted fromepidemic epidemic viakotfica kotfica
stefanson
7541 6d22
Reposted fromzimnafuzja zimnafuzja viaWlodara Wlodara
stefanson
Reposted fromsilence89 silence89
stefanson

Dla innych bywamy jazdami próbnymi, trofeami, wyzwaniami albo dodatkami, które uzupełniają ich tygodnie, jak listek mięty na serniku malinowym. Czasem jesteśmy polisą ubezpieczeniową, a innym razem rollercosterem, na którym można zapomnieć o podatkach, zmarszczkach i szefie, który jest dupkiem. Dla kogoś jesteśmy słońcem, wokół którego krążą myśli o trzeciej nad ranem. Zdarza nam się być niezobowiązującą rozrywką, późniejszym wyrzutem sumienia, wspomnieniem, o którym nie powie się nikomu albo bolesnym kopniakiem, który mówi: „Hej! Dojrzej!”. Jesteśmy okruchami cudzych historii, supportami przed główną gwiazdą festiwalu ich życia, szkiełkami kręcącymi się w kalejdoskopie kawiarni, ulic, galerii handlowych i klubów.

Na koniec, bywamy też dla kogoś wszystkim.

— Volantification
stefanson
stefanson
Wszyscy, nawet jeżeli sie do tego nie przyznajemy, w głębi serca wierzymy w cuda i wciąż na nie czekamy.
— Magdalena Kordel
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaidosk8 idosk8
3136 7d7f 500
Reposted frombrumous brumous viaidosk8 idosk8
stefanson
4282 1902
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viakateistrue kateistrue
stefanson
8885 63e4
Reposted fromlaters laters viazupson zupson
stefanson
9907 8f6a 500
Reposted fromsavatage savatage viazupson zupson
stefanson
stefanson
4172 4166 500
Reposted from4777727772 4777727772 viakotfica kotfica
stefanson
3458 b81c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaflesz flesz
stefanson
Reposted fromshakeme shakeme viaWlodara Wlodara
stefanson
5446 7f28 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaidosk8 idosk8
stefanson
5835 5f55
stefanson
6401 5f65 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl