Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
stefanson
...bo tak samo jak nie jesteś w stanie sprawić by ktoś Cię pokochał, 
sam nie umiesz wyzbyć się miłości.
Możesz ją tresować, dławić i gasić w sobie,
 ale to płomień tak silny, że nie zaznasz spokoju. 
Będzie ci palić wnętrzności i odbierać sen. 
Zacznie Cie niszczyć rutynowo jak poranna kawa.
Butelki opróżniane do lustra, poranki pozbawione nadziei, 
wieczory pozbawione złudzeń. 
Chyba można wtedy dosłownie umrzeć z żalu. 
(...)
Bo ten świat zna ograniczoną liczbę cudownych złączeń,
 a to mogło być jedno z nich.
— znalezione kiedyś gdzieś w sieci, autor nieznany
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viazupson zupson
stefanson
1533 0848
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte viazupson zupson
stefanson
8645 87c7 500
Reposted fromretaliate retaliate viakotfica kotfica
stefanson
Moim praw­dzi­wym obo­wiązkiem jest oca­lić włas­ne marzenia.
— Arthur Schopenhauer
Reposted fromswojszlak swojszlak viaoversensitive oversensitive
0548 f1b2 500
Reposted fromsunlight sunlight viamuviell muviell
9404 b492
Reposted fromamatore amatore viadisheveled disheveled
stefanson
4659 2bbf 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viakotfica kotfica
7327 a9eb
Reposted fromamatore amatore viakotfica kotfica
6951 82b0
Reposted fromjustadream justadream viamelanchujnia melanchujnia
4292 da88 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia
5759 3d95 500
Reposted fromsunlight sunlight
5213 9203
Reposted fromsunlight sunlight
0063 a4a1 500
Reposted fromsunlight sunlight
4164 d2df 500
Reposted fromsunlight sunlight
9884 667e 500
Reposted fromsunlight sunlight viarainonthebrain rainonthebrain
5120 2dc7 500
Reposted fromsunlight sunlight viarainonthebrain rainonthebrain
1213 966c 500
Reposted fromsunlight sunlight viarainonthebrain rainonthebrain
stefanson
Nie doceniamy chwil, dopóki nie staną się wspomnieniami.
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie viazupson zupson
stefanson
5616 6914
Reposted fromkarahippie karahippie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl