Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
stefanson
3046 3ea1
Reposted fromEtnigos Etnigos viamothsdevourer mothsdevourer
stefanson
2440 547a
Reposted fromambermoon ambermoon viaWlodara Wlodara
stefanson
3443 90fc 500
Reposted fromkrzysk krzysk viadivi divi
stefanson
4975 578c
Reposted fromdarkanes darkanes viamothsdevourer mothsdevourer
stefanson
2468 3bc8 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamothsdevourer mothsdevourer
stefanson
5610 03f3
Reposted fromEtnigos Etnigos viamothsdevourer mothsdevourer
stefanson
8521 e66c
Reposted fromluckyloser luckyloser viamothsdevourer mothsdevourer
stefanson
2908 5293 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamothsdevourer mothsdevourer
9800 5ceb 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaEtien Etien
stefanson
0414 b7ad 500
Reposted fromsoftboi softboi vianikotyna nikotyna
stefanson
stefanson
stefanson
3554 2edb
Reposted fromEtnigos Etnigos viarudaizia rudaizia
stefanson

To ,że robisz coś wolniej od innych, nie oznacza że masz błyskawicznie przyśpieszyć i robić to w ich tempie, nie oznacza również, że jesteś gorszą osobą bo nie nadążasz, idź w swoim tępie, bo cichu, powoli, bez pośpiechu, odetchnij. Efekty zrobią hałas. Nie biegnij z tłumem, i za tłumem, to nie ma sensu, prędzej czy później zobaczysz , że spokojniejsze dążenie do celu da ci większe efekty, niż sprint za ludźmi i z ludźmi, którzy biegną nie znając umiaru. Czasem trzeba się zatrzymać by poczuć, że się żyje. Czasem trzeba iść wolniej.

— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan vialeniwieec leniwieec
0644 569f
Reposted fromtwice twice viarainonthebrain rainonthebrain
stefanson

Gentle Waves

Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaawsme awsme
stefanson
9882 08ef
stefanson
9589 a384 500
Reposted fromgrobson grobson viarudaizia rudaizia
stefanson
6151 c954 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viakateistrue kateistrue
stefanson
5596 ad7d
Reposted fromEtnigos Etnigos viarainonthebrain rainonthebrain
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl