Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
9800 5ceb 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viadivi divi
3691 dce5 500
Reposted fromdivi divi
1653 f6f5
stefanson
stefanson
5514 bdac 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viadisheveled disheveled
0434 678c 500
Reposted frombrumous brumous viaWlodara Wlodara
stefanson
1673 ff2a 500
Reposted fromsratatata sratatata viaSylvka Sylvka
stefanson
1536 2ba5 500
Reposted fromkrzysk krzysk viadivi divi
stefanson
Kochać kogoś, to jak wprowadzić się do nowego domu. Na początku człowiek zachwyca się tym, co nowe, każdego ranka się dziwi, że to należy do niego, jakby się bał, że w każdej chwili ktoś może wpaść przez drzwi i powiedzieć, że zaszła pomyłka, że wcale nam nie przysługuje takie piękne mieszkanie. Ale z biegiem lat fasada niszczeje, tu i ówdzie drewno pęka i już kocha się ten dom nie za to, jaki jest doskonały, tylko raczej dlatego, że nie jest. Człowiek uczy się jego wszystkich kątów i zakamarków. Jak otwierać drzwi, żeby klucz nie blokował się w zamku, kiedy jest zimno na dworze. Które deski w podłodze się uginają, kiedy się po nich stąpa, i jak otwierać drzwi szafy, żeby nie skrzypiały. To właśnie to, te wszystkie małe tajemnice sprawiają, że to naprawdę jest twój dom.
— Fredrik Backman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasilence89 silence89
stefanson
8524 77f1 500
Reposted bykotfica kotfica
stefanson
8502 4bad
Reposted bykotfica kotfica
stefanson
8500 4bf1 500
Reposted byawariaInfeliceosiu
stefanson
8473 8814 500
Reposted bykotficaSenyiatutusPicki91magolek22lisiawiedzmanosmile
stefanson
8430 86bb 500
Reposted bykotficalepartyk
stefanson
8426 827c 500
Reposted bylepartykruk0lakotficawhiskywithspritesopadepollo
0191 c43b 500
Reposted frombrumous brumous viamuviell muviell
stefanson
0655 a9bc 500
Reposted fromblondosoniczny blondosoniczny viamuviell muviell
6747 7523
Reposted fromwayfaring-stranger wayfaring-stranger viadivi divi
4122 1909
Reposted fromhawke hawke viadivi divi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl