Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
stefanson
stefanson
0290 3438
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaidosk8 idosk8
stefanson

- Wiesz po czym GO poznasz? Będziesz przy Nim najlepszą wersją siebie. Nie dlatego, że będziesz chciała pokazać się od najlepszej strony. Nie dlatego, że będziesz udawać kogoś lepszego niż jesteś. Nie, nie dlatego. Będziesz tylko sobą. A ON w Ciebie uwierzy, będzie Cię wspierał i Ci kibicował, i zobaczy w Tobie te wszystkie małe, piękne rzeczy o których istnieniu nawet nie masz pojęcia. I polubi w Tobie nawet te rzeczy, których sama w sobie nie lubisz. To jest miłość, na jaką zasługujesz Matyldo.

Bądź z kimś, kto Cię uskrzydla, a nie wdeptuje w ziemię.

— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaidosk8 idosk8
stefanson
2273 5575 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadivi divi
stefanson
1799 ea9e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaWlodara Wlodara
8048 495f
Reposted fromsavatage savatage viakateistrue kateistrue
stefanson
Dotyk wyznacza początek miłości. Jeśli kogoś kochasz - czujesz potrzebę dotyku; przytulania, głaskania, całowania. Ale dotyk wyznacza też koniec miłości. Jeśli nie chcesz już przytulać, głaskać i całować, to znaczy, że przestałaś kochać.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viakateistrue kateistrue
stefanson
6507 04f9 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaWlodara Wlodara
stefanson
3046 3ea1
Reposted fromEtnigos Etnigos viamothsdevourer mothsdevourer
stefanson
2440 547a
Reposted fromambermoon ambermoon viaWlodara Wlodara
stefanson
3443 90fc 500
Reposted fromkrzysk krzysk viadivi divi
stefanson
4975 578c
Reposted fromdarkanes darkanes viamothsdevourer mothsdevourer
stefanson
2468 3bc8 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamothsdevourer mothsdevourer
stefanson
5610 03f3
Reposted fromEtnigos Etnigos viamothsdevourer mothsdevourer
stefanson
8521 e66c
Reposted fromluckyloser luckyloser viamothsdevourer mothsdevourer
stefanson
2908 5293 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamothsdevourer mothsdevourer
9800 5ceb 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaEtien Etien
stefanson
0414 b7ad 500
Reposted fromsoftboi softboi vianikotyna nikotyna
stefanson
stefanson
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl