Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
stefanson
3554 2edb
Reposted fromEtnigos Etnigos viarudaizia rudaizia
stefanson

To ,że robisz coś wolniej od innych, nie oznacza że masz błyskawicznie przyśpieszyć i robić to w ich tempie, nie oznacza również, że jesteś gorszą osobą bo nie nadążasz, idź w swoim tępie, bo cichu, powoli, bez pośpiechu, odetchnij. Efekty zrobią hałas. Nie biegnij z tłumem, i za tłumem, to nie ma sensu, prędzej czy później zobaczysz , że spokojniejsze dążenie do celu da ci większe efekty, niż sprint za ludźmi i z ludźmi, którzy biegną nie znając umiaru. Czasem trzeba się zatrzymać by poczuć, że się żyje. Czasem trzeba iść wolniej.

— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan vialeniwieec leniwieec
Sponsored post
soup-sponsored
0644 569f
Reposted fromtwice twice viarainonthebrain rainonthebrain
stefanson

Gentle Waves

Reposted frompulchritudo-II pulchritudo-II viaawsme awsme
stefanson
9882 08ef
stefanson
9589 a384 500
Reposted fromgrobson grobson viarudaizia rudaizia
stefanson
6151 c954 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viakateistrue kateistrue
stefanson
5596 ad7d
Reposted fromEtnigos Etnigos viarainonthebrain rainonthebrain
0514 3a75 500
Reposted fromidiod idiod viadojenka dojenka
stefanson
Reposted fromshakeme shakeme viamaardhund maardhund
stefanson
stefanson
8867 cc58
Reposted fromfelicka felicka viaSylvka Sylvka
stefanson
3071 a6d6 500
Reposted fromsarazation sarazation viarudaizia rudaizia
stefanson
0609 c67d 500
Reposted fromTamahl Tamahl viazupson zupson
stefanson
2413 5476 500
Reposted fromslowemwsedno slowemwsedno viarudaizia rudaizia
0548 f1b2 500
Reposted fromsunlight sunlight viarudaizia rudaizia
stefanson
4477 530a
Reposted fromniewaedzi niewaedzi viaepidemic epidemic
2900 d0c7 500
Reposted frombrumous brumous viaEtien Etien
stefanson
6900 e095
Reposted fromEtnigos Etnigos viarudaizia rudaizia
stefanson
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...