Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
stefanson
Reposted fromshakeme shakeme viakotfica kotfica
stefanson
9019 f79d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viarollinsonowa rollinsonowa
Sponsored post
soup-sponsored
stefanson
9902 7fbf 500
Reposted fromthetemple thetemple viakotfica kotfica
0081 55d9 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viakotfica kotfica
stefanson
Pamiętaj, że zawsze możesz wstać, pierdolnąć drzwiami i odejść pewnym krokiem, nie odwracając się za siebie. Nigdy nie zapominaj o tej opcji.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaoversensitive oversensitive
stefanson
0218 d911 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viazupson zupson
stefanson
3257 c1cc 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viakotfica kotfica
stefanson
1866 3406
Reposted fromEtnigos Etnigos viakotfica kotfica
stefanson
W górach jest coś intymnego. Nikt nie krzyczy na szczycie z radości. Człowiek sobie posiedzi, popatrzy, zrobi kilka zdjęć (...). Góry mają w sobie coś magicznego, człowiek nie zje, nie dośpi, pachnie coraz gorzej, ale nie chce przestać się wspinać. W górach liczy się tylko tu i teraz. Nikt nic ode mnie nie chce, telefon nie dzwoni, a ja czuję, że z każdym krokiem przekraczam granicę swoich możliwości. Kiedy na początku wspinaczki człowiek stoi przed szczytem i patrzy na potężną górę, czuje się przytłoczony. Kiedy patrzy na tę samą górę już po zejściu - jest dumny i ma wrażenie, że może osiągnąć wszystko.
Reposted fromlovvie lovvie viaEtien Etien
stefanson
9901 8bff 500
Reposted fromthetemple thetemple viaEtien Etien
7616 67e2 500
Reposted fromtwice twice viaSylvka Sylvka
stefanson
3428 0c94 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadivi divi
0081 55d9 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viakotfica kotfica
stefanson
Pamiętaj, że zawsze możesz wstać, pierdolnąć drzwiami i odejść pewnym krokiem, nie odwracając się za siebie. Nigdy nie zapominaj o tej opcji.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaoversensitive oversensitive
stefanson
0218 d911 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viazupson zupson
stefanson
3257 c1cc 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viakotfica kotfica
stefanson
1866 3406
Reposted fromEtnigos Etnigos viakotfica kotfica
stefanson
W górach jest coś intymnego. Nikt nie krzyczy na szczycie z radości. Człowiek sobie posiedzi, popatrzy, zrobi kilka zdjęć (...). Góry mają w sobie coś magicznego, człowiek nie zje, nie dośpi, pachnie coraz gorzej, ale nie chce przestać się wspinać. W górach liczy się tylko tu i teraz. Nikt nic ode mnie nie chce, telefon nie dzwoni, a ja czuję, że z każdym krokiem przekraczam granicę swoich możliwości. Kiedy na początku wspinaczki człowiek stoi przed szczytem i patrzy na potężną górę, czuje się przytłoczony. Kiedy patrzy na tę samą górę już po zejściu - jest dumny i ma wrażenie, że może osiągnąć wszystko.
Reposted fromlovvie lovvie viaEtien Etien
stefanson
9901 8bff 500
Reposted fromthetemple thetemple viaEtien Etien
7616 67e2 500
Reposted fromtwice twice viaSylvka Sylvka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...